اقسام دانشمندان در کلام رسول خدا(ص)

 

سلیم بن قیس هلالی از امیرالمؤمنین(ع) نقل می­ کند که رسول خدا(ص) در میان یکی از سخنان خود چنین فرمودند: عالمان دو گونه ­اند؛ یکی عالمی است که به علم خود عمل می ­کند پس او نجات می­ یابد. یکی هم عالمی است که به علم خود عمل نمی ­کند در نتیجه هلاک می­ شود. همانا اهل جهنم از بوی عالمِ بی عمل اذیت می­ شوند.

پشیمان­ ترین و پرحسرت­ ترین فرد جهنمیان، عالمی است که بنده­ ای از بندگان خدا را به سوی خدا دعوت کرده و او به دعوت پاسخ داده و پذیرفته است و مطیع خداوند گشته و خدا نیز او را وارد بهشت کرده است، در حالی که آن عالمِ دعوت ­کننده را به دلیل اینکه به علم خود عمل نکرده و مطیع هوای نفس خود گشته وارد آتش جهنم نموده است.

سپس امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: همانا آنچه که مرا نسبت به شما از همه چیز بیشتر می ­ترساند دو خصلت است: پیروی از هوای نفس و آرزوی دراز. زیرا هوای نفس مانع از پذیرش حق می­ شود و آرزوی دراز، موجب فراموشیِ آخرت می­ گردد.[1]

 


[1] - کتاب الفبای شیعه اسرار آل محمد(ص)، سلیم بن قیس هلالی، نشر آرام دل،  ترجمه محمد اسکندری، حدیث شصت و یکم، ص 355