آیا بعد از حمد، خواندن یک سوره کامل در نماز، واجب است؟

 

پاسخ:

در رکعت اول و دومِ نمازهای واجب یومیه، نمازگزار (بنابر احتیاط واجب) باید بعد از حمد، یک سوره کامل بخواند. مگر اینکه وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثل اینکه بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده، یا چیز دیگرى به او صدمه بزند.[1]

اما در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نیست، اگر چه آن نماز به واسطه نذر کردن واجب شده باشد، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت که سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد، باید همان سوره را بخواند.[2]

البته، برخی از فقهاء[3] خواندن سوره در نمازها (واجب و غیر واجب) را مستحب می‌دانند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت قرائت سوره در نمازهای واجب، چنین است:[4]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

در رکعت اول و دومِ نمازهای واجب یومیه، انسان باید سوره‌ حمد را بخواند و پس از آن بنابر احتیاط واجب، یک سوره‌ کامل قرائت کند. ولی اگر وقتِ نماز تنگ باشد یا انسان بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده یا چیز دیگر به او صدمه میزند، نباید سوره را بخواند.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

بله، یک سوره کامل به احتیاط واجب باید خوانده شود.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در رکعت اول و دوم نمازهای واجب روزانه باید بعد از تکبیرة الاحرام سوره حمد را قرائت کند و بعد از آن بنابر احتیاط واجب یک سوره تمام از قرآن مجید را بخواند.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه، انسان باید بعد از حمد یک سوره تمام بخواند.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

خواندن قرآن بعد از حمد در نمازهای واجب و غیر واجب، استحباب دارد و بهتر است این قرآن در قالب یک سوره کامل باشد. بنابراین خواندن سوره کامل بعد از حمد در نماز، واجب نیست؛ هرچند مطابق احتیاط است.

در نمازهای واجب، خواندن قرآن بیش از یک سوره کامل و نیز یک قسمت از سوره همراه با یک قسمت از سوره‌ای دیگر مکروه است؛ البته در مورد سوره فیل مستحب است با سوره قریش خوانده شود و در مورد سوره ضحی مستحب است با سوره انشراح خوانده شود.

 


[1] - ر. ک: امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج ‌1، ص 544.، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، 1424ق.

[2] - همان، ج ‏1، ص 547.

[3] - آیت الله هادوی تهرانی.

[4] - استفتا از دفاتر آیات عظام (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa83910 ، کد سایت fa83910 کد بایگانی 10932 نمایه خواندن سوره کامل در نماز