در خانه‌ای که اجاره کرده‌ایم آیا نباید بدون اجازه مالک، هیچ تصرّفی – حتی به اندازه میخ کوبیدن به دیوار – انجام دهیم؟!

پاسخ:

تصرّفاتی که به طور معمول و عُرفی در مال الاجاره و در جهت بهره بردن از منافع آن صورت می‌گیرد، اشکالی ندارد، مگر این که موجر(صاحب خانه) در هنگام عقد اجاره، از این نوع تصّرفات منع کرده باشد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

تصرّفاتی که لازمه استفاده از مورد اجاره است، مانعی ندارد وگرنه جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر در عرف این گونه تصرّفات لازمه استفاده از منزل است اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

تصرّفاتی مانند زدن میخ به دیوار جهت نصب تابلو و یا پرده که در جهت استیفاءِ کامل از عین مستاجره، معمول می‌باشد، مانعی ندارد.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

تصرّفاتی که در نظر عرف به طور طبیعی و عادی برای استفاده از منافع مال الاجاره صورت می‌گیرد، اشکال ندارد. موارد یاد شده نیز اگر به اندازۀ رایج در زندگی‌های امروزی باشد، گویا در نظر عرف از  همین قبیل تصرفات شمرده می‌شود. البته همه این‌ها در فرضی است که صاحب مال -مثلاً صاحب خانه در این مثال- در هنگام انعقاد قرارداد اجاره، شما را از این گونه تصرّفات منع نکرده باشد که اگر چنین کرده باشد، چنین تصرفاتی جایز نیست.

 


[1] - استفتا از دفاتر آیات عظام (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa35523 ، کد سایت fa35523 کد بایگانی 42953 نمایه تصرفات معمول در مال الاجاره